PROJECT HUB

Asystent EFS

SPRAWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Automatyzacja zbierania i obróbki danych uczestników

5.000,00 zł/miesiąc

Wykorzystanie asystenta EFS odpowiada pracy jednego pracownika zatrudnionego przy zarządzaniu projektem. Wartość 5000 zł to całkowity koszt zatrudnienia osoby, która otrzymuje 3100 zł wynagrodzenia netto

Automatyzacja rekrutacji i monitorowania uczestnictwa

6h pracy/uczestnika

System nie przyjmuje błędnych danych uczestnika, nie występują problemy w odczycie danych, dokumentów nie trzeba zwracać użytkownikowi i ponownie ich weryfikować ani przepisywać.

80% mniej błędów w SL2014

System jest zintegrowany z SL2014, co wyklucza konieczność ręcznego przepisywania i uzupełniania danych w systemie SL2014

Dla kogo?

Dzięki narzędziu Asystent EFS zarządzanie projektem stanie się łatwiejsze!

System, który ułatwi proces zarządzania projektami dofinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Asystent EFS:

usprawni proces rekrutacji uczestników projektu

Przyspieszy i zoptymalizuje działania związane
z gromadzeniem i analizą danych

Pozwoli wyeliminować błędy pojawiające się podczas wielokrotnego przepisywania danych

Korzyści

Korzyści z posiadania Asystenta EFS

Asystent EFS zminimalizuje czas poświęcony na prace administracyjne związane z prowadzeniem i rozliczaniem projektu a co za tym idzie znacznie obniży koszty obsługi projektu.v

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

kontakt

Skontaktuj się z nami