asystent efs

o Nas

Project Hub

Project Hub od kilkunastu lat zajmuje się pozyskiwaniem i realizacja projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W perspektywie finansowej 2014 – 2020 pozyskaliśmy dla naszych klientów ok. 400 mln zł podzielonych na ok 450 projektów.

Dla kogo?

ASYSTENT EFS

Asystent EFS jest sumą naszych doświadczeń zebranych podczas realizacji 400 projektów, 3000 wniosków o płatność oraz 180 przeprowadzonych kontroli. System powstał, jako odpowiedź na oczekiwania zespołu koordynatorów Project Hub. By efektywnie i sprawnie zarządzać powierzonymi nam projektami potrzebowaliśmy narzędzia, które nam w tym pomoże poprzez eliminację błędów, automatyzację procesów, elektronizację dokumentów. 


Asystent EFS to połączenie naszego doświadczenia i naszych potrzeb – teraz dostępne dla wszystkich.

Sprawny i szybszy proces realizacji projektów EFS.

Kompatybilność z SL2014

Optymalizacja czasu i kosztów obsługi projektu

kontakt

Skontaktuj się z nami