Asystent EFS+

Oferta

0zł

Darmowe konto testowe

1000zł

brutto/m-c

Pakiet podstawowy

???

Pakiet indywidualny

Pakiet podstawowy

10 godzin zegarowych wsparcia w zakresie obsługi systemu w postaci stacjonarnego szkolenia wdrażającego u Klienta dla grupy maksymalnie 5 osób oraz zdalnego wsparcia (on-line i telefonicznego). Liczba godzin może być wykorzystana w sposób elastyczny, przy czym zakłada się, że szkolenie stacjonarne musi trwać minimum 4 godziny zegarowe.

Kontakt

Skontaktuj się z nami