asystent efs

Oferta

Konto testowe

0
brutto/m-c
  • Bezpłatne korzystanie z systemu przez 30 dni
  • Dostęp do wszystkich narzędzi i modułów w systemie w ramach jednego projektu
  • Bez zobowiązań

Pakiet podstawowy

1000
brutto/m-c
  • Dostęp do wszystkich narzędzi i modułów dla jednego projektu
  • Szkolenie z obsługi systemu oraz wsparcie techniczne w łącznym wymiarze 10 godzin zegarowych do wykorzystania przez cały okres umowy
  • Umowa na okres realizacji projektu
  • Dostęp do danych projektu po zakończeniu jego realizacji

Pakiet indywidualny

?
brutto/m-c
  • Elastyczne podejście pozwala nam dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb Klienta, który realizuje więcej niż jeden projekt EFS
  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Stworzymy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb

opis

Pakiet podstawowy

10 godzin zegarowych wsparcia w zakresie obsługi systemu w postaci stacjonarnego szkolenia wdrażającego u Klienta dla grupy maksymalnie 5 osób oraz zdalnego wsparcia (on-line i telefonicznego). Liczba godzin może być wykorzystana w sposób elastyczny, przy czym zakłada się, że szkolenie stacjonarne musi trwać minimum 4 godziny zegarowe.