Asystent EFS+

Korzyści

Asystent EFS+ to intuicyjne narzędzie, które daje szeroki zakres możliwości, ułatwiających sprawne zarządzanie projektem, przyspiesza wiele procesów związanych z realizacją projektu oraz związaną z tym sprawozdawczością.

Automatyzacja zbierania i obróbki danych uczestników

5.000,00 zł/miesiąc

Automatyzacja rekrutacji
i monitorowania uczestnictwa

6h pracy/uczestnika

System jest zintegrowany z CST2021 oraz SM EFS, co wyklucza konieczność ręcznego przepisywania i uzupełniania danych w systemie CST2021 oraz SM EFS

Warto wiedzieć

Poznaj Korzyści Astenta EFS+

OBNIŻENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PROJEKTU

Dzięki automatyzacji zbierania danych i generowania różnorodnych zestawień, system pozwala zminimalizować czas związany z obsługą administracyjną projektu.

USPRAWNIENIE PROCESU REKRUTACJI

Szybkie stworzenie formularza rekrutacyjnego oraz możliwość przeprowadzenia rekrutacji online przyspieszy i ułatwi proces rekrutacji, zliczy przyznane punkty i wygeneruje listy osób przyjętych do projektu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ZWIĄZANEGO Z WPROWADZANIEM DANYCH UCZESTNIKÓW

System w 100% eliminuje czas związany z przepisywaniem danych uczestników z formularzy zbieranych w wersji papierowej, dzięki rekrutacji do projektu prowadzonej w systemie Asystent EFS+ wszystkie dane będą zebrane w jednym miejscu i łatwo będzie je można przenieść do systemu, w którym rozliczasz projekt.

SPRAWNE PROWADZENIE MONITOROWANIA UDZIELONEGO WSPARCIA

System w prosty sposób pozwoli na przypisanie wsparcia udzielonego uczestnikom oraz automatycznie przeliczy poziom osiągnięcia określonych w projekcie wskaźników

ELIMINACJA BŁĘDÓW

Automatyczne zbieranie danych oraz tworzenie zestawień i statystyk zmniejszy możliwość popełnienia błędów podczas wielokrotnego przepisywania tych samych informacji, zarówno w obszarze dotyczącym uczestników projektu, jak i w obszarze finansowym.

SZYBKI DOSTĘP DO INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Dzięki automatyzacji zbierania danych i generowania różnorodnych zestawień, system pozwala zminimalizować czas związany z obsługą administracyjną projektu.

ELASTYCZNE NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA POSTĘPU FINASOWEGO

System pozwoli na stworzenie zestawień i analiz finansowych, które pozwolą na efektywną analizę danych. Filtrowanie danych według wybranego okresu, pozycji czy zadania w projekcie ułatwi Ci bieżącą analizę i pozwoli na uniknięcie popełnienia błędów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami