Asystent EFS+

Jak to działa?

Wsparcie

Wsparcie poszczególnych procesów realizacji projektu

Analiza

Sprawne zbieranie danych
i ich analiza

Nowoczesne

Intuicyjność
i funkcjonalność

funkcjonalnosci

Poznaj funkcjonalności Astenta EFS+

KARTA PROJEKTU​

Czytelny dostęp do informacji o projekcie i aktualnych danych, np.: postęp rzeczowy, postęp finansowy, stopień osiągnięcia wskaźników

TWORZENIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Kreator, który ułatwia tworzenie e – formularzy zgłoszeniowych

MODUŁ REKRUTACYJNY

Pozwala na przeprowadzenie rekrutacji online, zbiera dane z przesłanych formularzy zgłoszeniowych, zlicza uzyskane punkty, ułatwia stworzenie list rankingowych, wybrane dane przekazuje do systemu SM EFS

MODUŁ MONITORINGOWY

Prowadzenie bieżącego monitoringu postępu rzeczowego pozwala na przypisanie wsparcia udzielonego uczestnikom a następnie automatyczne podliczenie osiągniętych na dany moment wskaźników. Moduł pozwala na przeniesienie danych do systemu SM EFS

MODUŁ FINANSOWY

Pozwala na bieżące monitorowanie postępu finansowego projektu, ułatwia tworzenie zestawień okresowych, pokazuje procent realizacji wydatków, w zadaniach i kategoriach, zbiera dane do zestawień, które kompatybilne są z systemem CST2021.

Kontakt

Skontaktuj się z nami