asystent efs

Jak to działa?

funkcjonalnosci

Poznaj funkcjonalności Astenta EFS

Wsparcie

Wsparcie poszczególnych procesów realizacji projektu

Analiza

Wsparcie poszczególnych procesów realizacji projektu

Nowoczesne

Wsparcie poszczególnych procesów realizacji projektu

KARTA PROJEKTU

Czytelny dostęp do informacji o projekcie i aktualnych danych, np.: postęp rzeczowy, postęp finansowy, stopień osiągnięcia wskaźników

TWORZENIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Kreator, który ułatwia tworzenie e – formularzy zgłoszeniowych

MODUŁ REKRUTACYJNY

Pozwala na przeprowadzenie rekrutacji online, zbiera dane z przesłanych formularzy zgłoszeniowych, zlicza uzyskane punkty, ułatwia stworzenie list rankingowych, wybrane dane przekazuje do systemu SL2014

MODUŁ MONITORINGOWY

Prowadzenie bieżącego monitoringu postępu rzeczowego pozwala na przypisanie wsparcia udzielonego uczestnikom a następnie automatyczne podliczenie osiągniętych na dany moment wskaźników. Moduł pozwala na przeniesienie danych do systemu SL2014

MODUŁ FINANSOWY

Pozwala na bieżące monitorowanie postępu finansowego projektu, ułatwia tworzenie zestawień okresowych, pokazuje procent realizacji wydatków, w zadaniach i kategoriach, zbiera dane do zestawień, które kompatybilne są z systemem SL2014.

MODUŁ PERSONELU PROJEKTU

Prowadzenie bieżącego monitoringu postępu rzeczowego pozwala na przypisanie wsparcia udzielonego uczestnikom a następnie automatyczne podliczenie osiągniętych na dany moment wskaźników. Moduł pozwala na przeniesienie danych do systemu SL2014